http://www.utb.karlshamn.se/pe

Patriks fysik och matematiksida!

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På dessa sidor kan du förhoppningsvis finna lite information

eller något annat matnyttigt!
 

NYHET!!!  MATEMATIKLÄNKEN NEDAN, nu också med dåliga mattevitsar!!

 

 

FYSIK  MATEMATIK   MINA KLASSER  LÄNKAR  MÅNADENS PROBLEM